Tedavi Bursu Burs Yönetmeliği

İYİLİK SAĞLIK VAKFI TEDAVİ BURSU BURS YÖNETMELİĞİ-Yönetmelik No: 1

1.Kimlere Tedavi Bursu Verilir?

Vakfımız öncelikli olarak;

a- Maddi durumu olmayan ve tedavi desteği ihtiyacı olanlara,

b- Muhtelif rahatsızlıkları olan ve çalışamayan hastalara,

c- Engeli bulunan ve çalışamayanlara,

d- Anne-babası hayatta olmayan ve tedavi ihtiyacı bulunan ihtiyaç sahiplerine,

e- Sürekli tedaviye ihtiyaç duyan ihtiyaç sahiplerine,

f- Sağlık raporu bulunan ve tedavisi uzun süreli olan ihtiyaç sahiplerine tedavi desteği ve ya tedavi bursu verir.

2.Tedavi Bursu Başvuru Şekli

Vakfımıza “Tedavi Bursu” başvurusu;

a- İyilik Sağlık Vakfı merkezinde ilgili formları doldurarak ve aşağıda belirtilen gerekli belgeleri başvuru esnasında teslim ederek yapılabilir.

b- İyilik Sağlık Vakfı internet sitesi üzerinden Tedavi Bursu Burs Başvurusu sekmesinden ilgili kısımları doldurarak ve belgeleri yükleyerek yapılabilir.

c- Önceden bilgi vermek ve belgeleri istenen formatta göndermek şartıyla e-posta ya da İSV Whatsapp hattı üzerinden başvuru yapılabilir.

d- Vakfımız, başvuru sahiplerinden gerekli gördüğü durumda kişisel verilerini talep edebilir. Bu talep, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şartlarda olacaktır ve bu verilen saklanması KVKK kanununun öngördüğü şekilde yapılacaktır. Başvuru yapanlar kişisel verilerinin vakıf nezdinde saklanmasına muvafakat etmiş olurlar.

e- Başvuru sahipleri vakfımıza tedavi destek talebi için ilgili birimden ya da doktordan alınmış belgeleri ibraz etmelidir.

f- Vakıf merkezimize gelen başvuru sahipleri aşağıda belirtilen belgeleri vakfımıza başvuru formuyla birlikte teslim etmelidir.

İSV Tedavi Bursu Burs başvurusu aşağıda belirtilen evrakların İSV’ye iletilmesiyle tamamlanmış olur.

a- 1 adet vesikalık fotoğraf.

b-Nüfus Aile Kayıt Örneği (E-Devlet’ten alınabilir.)

c- Yerleşim Yeri Adres Bilgileri (E-Devlet’ten alınabilir.)

d- Sağlık Raporu Bilgileri (Raporu bulunması durumunda istenmektedir.)

e- Hastalığını ve tedaviye ihtiyacı olduğunu gösterir belgeler

f- Evde Bakım Aylığı Bilgileri (E-Devlet’ten alınabilir.)

g– Ayni/Nakdi Yardım Bilgileri (E-Devlet’ten alınabilir.)

h-Muhtaç Aylığı Bilgileri (E-Devlet’ten alınabilir.)

ı- Vergi Mükellefiyeti (E-Devlet’ten alınabilir.)

j- Araç Sahipliği (E-Devlet’ten alınabilir.)

k- Gayrimenkul Sahipliği (E-Devlet’ten alınabilir.)

l- Sosyal Yardım Bilgileri (E-Devlet’ten alınabilir.)

m- Sosyal Güvenlik Bilgileri (SGK 4A-4B-4C Tescil Dökümü) ve Maaş bordroları.

n- Yeşil Kart Bilgisi (SGK’lı olmayan hastalar için.)

3.Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular, İyilik Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Yönetim Kurulu ayda bir defa toplanmaktadır. Değerlendirme, başvuru sahibinin ibraz ettiği belgelere göre yapılacaktır. Başvuru değerlendirme sırasında aşağıda belirtilen noktalar göz önünde bulundurulacaktır.

a- Başvuru sahibinin tedaviye ihtiyacı olduğunu gösterir belge ya da belgeler,

b- Başvuru sahibinin gelir, mülk, sosyal güvence durumu,

c- Başvuru sahibinin gelir-gider durumu,

d- İbraz edilen belgelerin geçerliliği.

4.Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

İyilik Sağlık Vakfı Tedavi Bursu başvuru sonuçları Yönetim Kurulu’nun kararını açıklamasını takiben en geç 5 gün içerisinde SMS ya da çağrı ile başvuru sahiplerine iletilecektir.

5.İyilik Sağlık Vakfı Tedavi Bursunun Ödeme Şekli

İyilik Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu tarafından tedavi bursu verilmesine karar verilen başvuru sahiplerinin kendi adlarına banka hesabı açtırmaları gerekir. Çocuk hastalarda ödeme anne-babanın; anne-babanın hayatta olmaması durumunda yasal vasinin hesabına çocuk hastanın adı zikredilerek yapılır.

6-Tedavi Bursu Burs Bedeli

2021 ve 2022 yılları için İyilik Sağlık Vakfı Tedavi Bursu Burs miktarı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

a- Tam Tedavi Bursu Burs Bedeli: 2.000 TL/ay

b- 1/2 Tedavi Bursu Burs Bedeli: 1.000 TL/ay

c- Tedavi Destek Bursu Burs Bedeli: 500 TL/ay

7.Muhtelif

a- Vakfımızın tedavi bursları hastanın tedavi ihtiyacı devam ettiği müddetçe ödenir. Her yılın Aralık ayının 15’inci gününe kadar hastadan/hasta yakınından tedavi ihtiyacının devam ettiğine dair resmi sağlık kuruluşundan onaylı, imzalı belge istenir.

b- Vakfımız tedavi bursiyerlerinden gerekli durumlarda ilave belgeler talep edebilir.

c- Burslarımız karşılıksızdır.

d-Vakıf Yönetim Kurulu gerektiğinde gerekçe göstermeden burs iptaline gidebilir.

e-Vakıf, hastalara/ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçları miktarınca genel ihtiyaç destek bursu verir.

f-Vakıf Yönetim Kurulu lüzum gördüğü hallerde Tedavi Bursu Burs Yönetmeliğini günceller.

DESTEK BAŞVURUSU İÇİN

Bize Ulaşın