İyilik Sağlık Vakfı (İSV), İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) ile iş birliği protokolü imzaladı.

blank

İyilik Sağlık Vakfı, kuruluş tarihinden bugüne kadar geçen 8 aylık süreçte ihtiyaç sahibi, hasta vatandaşlarımızın ve özellikle ülkemizde göçmen olarak bulunan ve sağlık hizmetlerine ulaşamayan hastaların sağlık hizmetlerine yönelik pek çok hasenat çalışması gerçekleştirmiş bir sivil toplum kuruluşu.

blank

Vakıf kurucuları bu topraklara, bu cemiyetin insanlarına ve tüm insanlığa borç ödeme bilinciyle çıktıkları yolcuğun öznesine iyiliği ve sağlığı yerleştirmiş.

8 Temmuz 2021 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilen İyilik Sağlık Vakfı, örneklerine Osmanlı Cihan Devleti asırlarında rastlanan, bağış kabul etmeyen bir sosyal girişim organizasyonu.

İyilik Sağlık Vakfı yöneticileri, Tedavi Bursları, Muayene ve Tedavi Destekleri, İlaç Alım Destekleri. Genel İhtiyaç Destek Bursları, Medikal Malzeme Alım Destekleri, Burs Hizmetleri, Muhtelif Yardım ve Destekler ile Aile ve Hasta Ziyaretleri başlıkları altında toplanabilecek iyilik sağlık hizmetlerine İbn Haldun Üniversitesi’yle imzalanan protokol ile birlikte psikoterapi desteklerini de eklemiş oldu.

Protokol, İbn Haldun Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ile İyilik Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ethem Gören’in katılımıyla İbn Haldun Üniversitesi’nin Başakşehir’deki yerleşkesinde imza altına alındı.

blank

Ahsen-i takvim üzerine yaratılmış “insan”n ihtiyaç duyduğu sağlık sorunlarının çözülmesine yönelik hizmetler üretmekte olan İSV, İbn Haldun Üniversitesi’yle imzaladığı Psikolojik Danışmanlık İndirimli Hizmet Alımı Protokolü’yle birlikte ihtiyaç sahibi hastalara yönelik sağlık desteklerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

İbn Haldun Üniversitesi’yle imzalanan Psikolojik Danışmanlık İndirimli Hizmet Alımı Protokolü’yle İSV bundan böyle psikoterapi hizmetine ihtiyaç duyan devlet korumasındaki çocuk hastaların ve ihtiyaç sahibi hastaların psikolojik tedavi giderlerini İPAM nezdinde karşılayacak.

Sağlık sorunları bulunan vatandaşlarımız İyilik Sağlık Vakfı’na taleplerini vakfın www.isv.org.tr vakıf portalı üzerinden iletebilir.

blank

İyilik Sağlık Vakfı’nın Hizmet alanları 

Vakıf hastaların yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık aracı, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunarak gerektiğinde sağlık kuruluşlarına destek olur.

Vakıf gönüllü sağlık ekipleri kurar, meslek içi eğitimler verir; ihtiyaç duyulan bölgelere, yurtiçi ve yurtdışına insani yardım için sağlık elemanı ve tıbbi malzeme gönderir. Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek üzere etkinlikler düzenler.

Vakıf afetlerde görev yapacak arama ve kurtarma ekipleri kurar; bu işler için gerekli araç ve gereçleri temin eder; görev alanlara gerekli eğitimi aldırır. Afetlere hazırlık ve gerektiğinde kullanılmak üzere araç, gereç ve malzemeleri belli yerlerde depolama işleri yapar ve lojistik merkezleri kurar.

Vakıf hastalara ilaç yardımında bulunur, uygun gördüğü eczaneler nezdinde Askıda Reçete uygulaması yapar.

Vakıf hastaların tedavi süreçlerine yardımcı olur, ülkemizdeki mülteciler de vakfın tüm hizmet süreçlerinden istifade eder.

Vakıf muayene ücretlerini ödeyemeyen hastalara maddi destek olur.

Vakıf hastaların ameliyat masrafları karşılar/destek olur.

Vakıf hastaların protez vb. gibi sağlık araç ve gereçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur.

Vakıf engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Gerektiğinde bağışlanan malzemelerin bakım ve onarımını üstlenir.

Vakıf gerektiğinde hastaların yurtdışı tedavi süreçlerine katkıda bulunur.

Vakıf ihtiyaç sahibi hastaların zorunlu diş, çene cerrahisi vb. tedavi süreçlerine yardımcı olur.

Vakıf doğum yardımında bulunur. İhtiyaç sahiplerinin doğum masraflarını karşılar.

Vakıf tıbbi gereklilik halinde hastalara fizik tedavi, rehberlik psikolojik danışmanlık, psikoterapi, hiperbarik oksijen tedavisi vb. alanlarda yardımcı olur.

Vakıf ihtiyaç sahiplerinin aşı ihtiyaçlarını karşılar.

Vakıf ihtiyaç sahiplerinin çocuklarına sünnet hizmeti verir.

Vakıf aş evi kurarak ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti verir. Gerektiğinde mobil aşevi hizmeti verir.

Vakıf uygun gördüğü işletmeler nezdinde Askıda Yemek hizmeti verir.

Vakıf Ramazan-ı Şerif aylarında iftar çadırları/sofraları kurar. Ramazan ayında hasta ailelerine, ihtiyaç sahiplerine erzak kolileri dağıtır.

Vakıf özel günlerde umuma açık alanlarda halkımıza yiyecek-içecek dağıtır.

Vakıf gerektiğinde bayramlarda hastalara ve hasta ailelerine yardım eder.

Vakıf kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtır.

Vakıf hastalara gıda/erzak yardımında bulunur.

Vakıf iş gücünü yitirmiş, çalışamayan hastaların ev kiralarına, yaşam masraflarına, fatura ödemelerine destek olur.

Vakıf gerektiğinde hastalara nakdi yardımda bulunur.

Vakıf gerektiğinde hastaların çocuklarına kreş desteği sağlayabilir.

Vakıf şehir dışından gelen hasta ve hasta yakınlarına tedavileri süresince kalacakları yer temin eder ve bununla ilgili hizmet satın alır. Gerektiği durumlarda hastaların ulaşım masraflarına destek olur.

Vakıf ölüm yardımında bulunur, ihtiyacı olan ailelerin cenaze masraflarını karşılar. Gerektiğinde yurtdışında vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerinin ülkemize getirilmesine katkı sağlar.

Vakıf devletimizin, kurumların yahut şahısların açtığı kişilere, belirli hastalık gruplarına yönelik sağlık-tıbbî yardım kampanyalarına destek verir.

Vakıf gerektiğinde yurtdışında da sağlık hizmeti verir, sağlık özelinde yurtdışında kampanya düzenler, düzenlenen kampanyalara destek olur.

Vakıf sağlık alanında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirir.

Vakıf hastalıklarla ilgili koruyucu önlemlere destek verir.

blank

Vakıf, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversiteleri, Kızılay, Yeşilay, Verem Savaş Dispanserleri vb. kurumlarla ve yurtdışındaki sağlık yardım kuruluşlarıyla işbirlikleri kurar.

Vakıf ilaç, aşı, AR-GE çalışmaları ve sair bilimsel uğraşlara ihtiyaç halinde destek verir. Vakıf, Sağlık Bilimleri Üniversitelerinde kulüpler/topluluklar tesis eder.

Vakıf, her branşta eğitim kurumları kurar, kurulmasına yardımcı olur.

Vakıf ülkemizin sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak amacıyla sağlık temalı okullar açar,  üniversitelere bu gayeyle destek olur ve gerektiğinde üniversite kurar. *Vakıf faaliyet konularıyla ilgili çalıştaylar, seminerler, paneller ve sempozyumlar düzenler, düzenlenen etkinliklere katılır.

blank

Vakıf Sağlık Bilimleri Üniversiteleri’nde, Tıp Fakültelerinde muhtelif branşlarda eğitim gören öğrencilere burs desteğinde bulunur.

Vakıf Sağlık Bilimleri Üniversiteleri öğrencilerine/Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik etkinlikler, seminerler, hamilik-mentörlük programları düzenler.

Vakıf TUS sınavına hazırlanan öğrencilere destek olur.

Vakıf hastaların öğrencilerine burs desteği sunar.

Vakıf gerektiğinde ihtiyaç sahibi lise ve üniversite öğrencilerine burs desteğinde bulunur.

Vakıf, İyilik&Sağlık teması altında her sene bir gündemlerle İyilik&Sağlık Günü kutlaması yapabilir.

Vakıf fedakârca çalışan sağlık personellerine İyilik&Sağlık Ödülü verebilir.

Vakıf çalışma alanlarında yayınlar yapar, dergi, bülten, web sitesi hazırlar, dijital-matbu yayınlar yapar.

Vakıf gerektiğinde iktisadi işletmeler ve sağlık kuruluşları tesis ederek iyilik&sağlık alanındaki çalışmalarını kendi kaynaklarıyla destekleyebilir.

blankblank

Kaynakça:

İTTİFAK-AA

https://www.ittifakgazetesi.com/iyilik-saglik-vakfi-ile-ibn-haldun-universitesi-arasinda-psikoterapi-protokolu-y70000.html