Vakfımız Sadece Kendi Kaynaklarıyla Faaliyet Göstermektedir

Vakfımız sadece kendi maddi kayraklarıyla faaliyetlerini sürdürmekte olup harici bağış kabul etmemektedir. Bu husus vakıf senedimizin 16’ıncı maddesinde aşağıdaki gibi ifadesini bulmuştur:
İyilik Sağlık Vakfı Resmi Vakıf Senedi Madde No: 16
Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a-Vakıf kurucuları tarafından yapılacak her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b-Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c-Kurulacak iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d-Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
e-Vakıf, vakıf başkanı, kurucular ve mütevelli heyet üyelerinin yaptığı ve yapacağı her türlü bağış ve yardımları kabul eder.
f-Vakfın alacağı bütün bağışların Vakfın amaçlarına uygun olması gerekir. Vakfın amaç ve faaliyetlerine uygun davranışlarda bulunmayan kişilerin bağışları kabul edilmez.
g)Vakıf bağış toplamaz.